Dokumenti

POSLOVNIK O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ORAHOVICE

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ORAHOVICE

STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ORAHOVICE 2020

Statut Turističke zajednice grada Orahovice

Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice grada Orahovice 2016.

 

TZ Orahovica – Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

 

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) ; Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 85/15NN 121/16NN 99/18) ; (izmjene NN 25/19)

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 130/17; izmjene NN 25/19)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) ; Zakon o članarinama u turističkim zajednicama – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08NN 88/10NN 110/15NN 121/16)

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) ; Zakon o boravišnoj pristojbi – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08NN 59/09NN 97/13NN 158/13NN 30/14)

Ostali propisi iz turizma

 

ODLUKA o visini turisticke pristojbe – VPZ 2020-2021.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA S GODIŠNJIM FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020.G.

Program rada i financijski plan Turističke zajednice grada Orahovice za 2021.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – obrazac

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – obrazac

Zahtjev za pravo na pristup informacijama – obrazac