Pečenjarnica Mimoza

Pečenjarnica Mimoza

PEČENJARNICA MIMOZA

Trg bana I. Mažuranića bb, 33515, Orahovica

Radno vrijeme:

ponedjeljak/četvrtak  7:00 – 22:30

petak 7:00 – 23:00

subota  7:00 – 23:00

nedjelja 8:00 – 22:15

Telefon: 033 674 390