Ukupno pogleda:: 7987

Tematski put

Tematski put „Putevima vina, lova i ribolova“ se prostire na području grada Orahovice, kroz 5 mjesta: Šumeđe, Crkvari, Nova Jošava, Orahovica i Duzluk. Ukupna dužina puta je približno 30 kilometara te na relativno maloj dužini, obuhvaća velik broj subjekata, te prirodnih i kulturnih znamenitosti.

Tematski put obiluje raznim znamenitostima i značajnim lokacijama, a gosti na putu bit će dočekani od strane ljubaznih domaćina, koji će ih rado ugostiti i ponuditi tradicionalnim pićima i jelima ovog kraja.

Ovaj put povezuje u jednu cjelinu bogatstvo orahovačkog kraja te posjetiteljima približava posebnosti, kulturnu baštinu, gostoljubivost i ljubaznost lokalnog stanovništva, gastronomiju, proizvodnju voćnih rakija i likera, vina.

Osnovni cilj ovog puta je jačanje turističke ponude Orahovice i okolice jer Orahovica ima bogat krajolik, izuzetno puno turističkog potencijala, te se na ovaj način želi ojačati povezanost poljoprivrede i turizma.

Moto puta:

„Dođite i doživite Orahovicu – spoj ravnice i planine, lova i ribolova, tradicionalnih jela i kvalitetnih vina!!“

 
Natrag