Ukupno pogleda:: 3682

LU Vepar

Počeci organiziranog lovstva na ovom prostoru sežu još u daleku 1925. godinu. 1947. godine 18 lovaca osniva društvo pod nazivom „Vepar“ Orahovica. Pri osnutku lovište je imalo površinu 4987 hektara i prostiralo se u nizinskom dijelu općine Orahovica. Lovila se srna, zec i fazan.

Nakon više od 60 godina neprekidnog rada, „Vepar“ Orahovica gospodari s dva lovišta: državno lovište br. X/8 – „Orahovačka planina“ površine 5838 ha, u brdskom dijelu, i županijsko lovište br. X/118 – „Orahovica“, površine 6072 ha, u nizinskom dijelu. Ukupna površina od 11910 ha iziskuje puno nesebičnog rada svih članova, ali i nezaboravnih trenutaka provedenih u prekrasnim predjelima netaknutih šuma , polja, čistih rijeka i brzaca. U njedrima Papuka i Krndije skriva se brojna divljač, mameći svakog lovca da iskuša dobru kob. Od krupne divljači izdvaja se: jelen, srna i divlja svinja koja je najbrojnija. Ostala sitna i dlakava divljač: zec, fazan, šljuka, prepelica…

Posjetiteljima su u ponudi lovački specijaliteti – čobanac, lovačka juha, kotlovina, lovačka vatra i dr. Uz raskošnu ponudu jela, moguć je obilazak lovišta uz stručnu pratnju, promatranje divljači sa lovačkih čeka te šetnja.

Nova Jošava 34, 33515 Orahovica
Mob: +385 (98)449 623

 
Natrag