Ukupno pogleda:: 2795

Crkva Sv. Lovre

Na uzvisini opasanoj jarkom stoji jednobrodna gotička crkva sv. Lovre iz 13. stoljeća s trostranim apsidalnim završetkom, s četiri kontrafora i gotičkim dovratnikom. Pejačevićev grb na glavnom pročelju označuje barokizaciju crkve (1743.); oltar je ranobaroknog tipa.

Crkva je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2002, i to kao nepokretno kulturno dobro. Inventar crkve sv. Lovre također je upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, br. 6/2005, i to kao pokretna kulturna dobra.

 
Natrag