Znamenitosti

Planina Krndija
Stari podrum
Rijeka Vučica
Željeznički stupovi u planini – ostaci Gutmanove željeznice
Antina špilja
Planina Papuk
Ružica grad
“Vidikovac Petrov Vrh”
Poučna staza „Ružica grad“
Park prirode Papuk
Jezero Hercegovac
Izletište Jezero
Kurija Mihalović – Gradska knjižnica – postava muzeja Slavonija
Vodenica
Kurija Hercegovac
Crkva Našašća sv. Križa
Manastir sv. Nikole
Stari Grad
Geološki zid
Crkva sv. Lovre – Crkvari
Lokomotiva 80 – 81

tzgorahovica@tzgorahovica.hr
+385 99 292 0336
www.tzgorahovica.hr

Izradio – Tomislav Pančić