Ukupno pogleda:: 571

Javni poziv za nabavu suvenira

Predmet javnog poziva:

Predmet javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju u Suvenirnici Turističkog informativnog centra Turističke zajednice grada Orahovice u 2016. godini sklapanjem ugovora o komisionoj prodaji.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:

 

  1. Tradicionalni suveniri- ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala i biti odraz tradicije,
  2. Suvremeni i uporabni suveniri-majice, kape, bedževi , privjesci, magneti, igračke, razglednice, knjige i slično,
  3. Umjetnički suveniri- slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne prirode, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika,
  4. Prehrambeni suveniri- jestivog ili dekorativnog karaktera- sušeno voće, džemovi, rakija, vino. Ovi suveniri moraju biti predstavljeni u formi suvenira s navedenim uvjetima skladištenja i izlaganja.

Bez obzira na kategoriju suveniri moraju biti sredstvo komuniciranja s tržištem koje podsjeća posjetitelje na boravak u Slavoniji, kontinentalnom dijelu Hrvatske i kao takvi su odraz cijele te regije te pozivaju posjetitelje na ponovni dolazak u taj kraj.

Sudionici projekta

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi).

Uvjeti prodaje:

Uz ispunjenu prijavnicu, koja je dio ovog javnog poziva, kandidati su obvezni dostaviti dokaz o urednoj registraciji, uzorak suvenira sa deklaracijom i specifikacijom proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a.

Ukoliko se radi o kategoriji navedenom pod rednim brojem 3.- umjetnički suveniri, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način za koji vlasnik smatra da je prikladan.

Način prijave:

Prijavnica s potrebnim dokumentima dostavlja se na adresu: Turistička zajednica grada Orahovice, Suvenirnica Turističko-informativnog centra, Trg Svetog Florijana bb, s naznakom „Prijava za izbor suvenira 2016“.

Slanje prijave nije garancija za sklapanje ugovora o komisiji.

Svi kandidati biti će pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva.

Kriterij odabira:

Za odabir suvenira za javnu prodaju imenovana je Komisija sastavljena od tri (3) člana. Komisija će se voditi slijedećim kriterijima:

 

  1. kvaliteta,
  2. prepoznatljivost,
  3. izvornost i tradicionalno nasljeđe,
  4. stupanj povezanosti s kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom,
  5. originalnost,
  6. ekološka prihvatljivost.

TZ Orahovica -javni poziv za nabavu suvenira 2016.pdf

TZ Orahovica - Prijavnica za sudjelovanje za suvenire 2016.pdf

 

 

 
Natrag