Ukupno pogleda:: 2305

Održana predavanja u sklopu Božićnog sajma u Orahovici

LAG PAPUK je u sklopu Božićnog sajma u Orahovici bio organizator predavanja za sve fizičke i pravne osobe sa područja LAG-a.

Predavanja su bila organizirana u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Trg.pl.Mihalovića 1, u petak 19.12.2014 i u subotu 20.12.2014 godine i to:

 

  1. U petak 19.12.2014.godine od 17:00 do 17:30 održana je Prezentacija programa ruralnog razvoja 2014-2020 - Mjera 4 - Podmjera 4.1 - "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" i Podmjera 4.2 - "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda". Ovu prezentaciju održao je Pročelnik Upravnog odjela za zajedničke politike i fondove EU Virovitičko-podravske županije - Tugomir Majdak.Prezentaciji su nazočili predstavnici OPG-ova i poljoprivrednih poduzeća sa područja LAG-a koji su nakon prezentacije ovih podmjera iskazali interes za apliciranjem na navedenu mjeru.
  2. Također u petak 19.12.2014 od 17:30 do 18:00 sati održana je Prezentacija poduzetničkog inkubatora koju je održao direktor Poduzetničkog inkubatora VPŽ – Igor Andrović. Svi nazočni upoznati su s tim što je to Poduzetnički inkubator, koje usluge pruža, koliko stanara prima, zašto je važan naročito za statr-up poduzeća i slično. Također, najavljeno je da će se i u Orahovici graditi jedan poduzetnički inkubator na području Poslovne zone II u Orahovici. Potrebna dokumentacija je u fazi ishođenja te će ovaj projekt biti prijavljen na neki od fondova EU u nadolazećem razdoblju.
  3. Subota 20.12.2014.godine u vremenu od 10:00 - 10:30 sati voditelj LAG-a Saša Rister održao je prezentaciju LAG-a PAPUK i LEADER pristupa.Svi nazočni su upoznati sa LEADER pristupom, objašnjeno im je što je to LAG, koja je njegova svrha u budućnosti, zatim je prezentirano koje područje LAG obuhvaća, tko jesu i tko mogu biti članovi LAG-a, prezentirano je što je LAG do sada radio i ono što će LAG raditi u narednom razdoblju od 2014-2020.godine.
  4. Posljednje predavanje u sklopu Božićnog sajma održano je od 10:30 - 13:30 sati a tema je bila Zakon o udrugama i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Predstavnica AGRO KONZALTING iz Osijeka detaljno je svim nazočnim članovima Udruga sa područja koje pokriva LAG PAPUK iznijela novosti vezane uz radu Udruga sukladno novom Zakonu. Najveće novosti bile su vezane uz Zakon o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Predavanje je bilo iscrpno, a na kraju su svi predstavnici udruga bili zadovoljni jer su saznali sve potrebne informacije vezane za rad udruga. Također, kroz raspravu su aktivno sudjelovali te dobili konkretne odgovore na sva svoja pitanja. (preuzeto sa www.lag-papuk.hr)

 

 
Natrag