Adresa Trg sv. Florijana bb

MB 01066048

OIB 08129664851

IBAN HR2524120091137001853

Za sve upite obratite se u Gradsku upravu Grada Orahovice na telelefon

033 673 351

Mob 099 262 0336

Email tzgorahovica@tzgorahovica.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak- petak

8:00 – 15:00 sati