OPG Mihaljenović

Na maloj farmi u Duzluku pokraj Orahovice svi ljubitelji životinja , a pogotovo konja mogu uživati u rekreacijskom jahanju po stazama Papuka i Krndije, te po dogovoru i u vožnji  fijakerom po Orahovici.

Adresa: Manastirska 3, Duzluk, 33515,Orahovica

Telefon: 092/244 06 10